Trzej Królowie we Włosienicy

Święto Epifanii obchodzone w kościele katolickim 6 stycznia znalazło w tym roku wyraz w uroczystościach innych niż zwykle. We Włosienicy przybrało formę królewskiego spaceru, który poprzedził kolędowe nabożeństwo w miejscowym kościele.

Kacper, Melchior i Baltazar przybieżeli, przestrzegając sanitarnego reżimu. Niecodziennym dopełnieniem tunik, peleryn i turbanów stały się ochronne maseczki. Jednak w dobie pandemii to zderzenie tradycji ze współczesnością nie budziło zdziwienia.

 

Ogranizatorzy spaceru z orszakiem z oczywistych powodów nie zabiegali o to, żeby mieszkańcy licznie wzięli udział w pochodzie. Zgodnie z panującymi ograniczeniami w kościele św. Michała Archanioła zgromadziło się niewielu wiernych. Większość parafian łączyła się w modliwie, pozostając w domach.

 

Tagi