Włosienica: drogowe inwestycje na Bernasia i Okrężnej

Odcinki dwóch gminnych dróg – ulic Bernasia i Okrężnej – zostały wyremontowane w ostatnich tygodniach. Odbiór robót miał miejsce 25 sierpnia.

Wyremontowany odcinek ulicy Bernasia, od skrzyżowania z Rzeczną w kierunku wschodnim, ma długość prawie 700 metrów. Koszt tej inwestycji to prawie 340 tys. zł. Wykonano nową nawierzchnię i pobocza, odtworzono zjazdy na posesje, wyczyszczono też odcinki przydrożnego rowu.

Natomiast na kilkudziesięciometrowym odcinku ulicy Okrężnej wykonano nową nawierzchnię, likwidując głębokie koleiny, które groziły uszkodzeniem samochodów. Roboty kosztowały ok. 64 tys. zł. Remont tego fragmentu gminnej drogi to skutek zobowiązania, które podjął wójt Smolarek na zebraniu wiejskim we wrześniu zeszłego roku.

Obie inwestycje, na Bernasia i Okrężnej, zostały odebrane 25 sierpnia przez wójta Mirosława Smolarka i sołtysa Włosienicy Władysława Zalińskiego.

Tagi

GALERIA