Impreza Patriotyczna z okazji 231 Rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Strażaka we Włosienicy

Dnia 3 maja 2022 r. we Włosienicy Stowarzyszenia Emerytów Wspólnota Razem we Włosienicy wraz z Druhami Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowali wspaniałą Sołecką Imprezę Patriotyczną z okazji 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, połączona z Koncertem Pieśni Patriotycznych

 

Impreza realizowana przy wsparciu Województwa Małopolskiego. O godz.11. księża z parafii św. Michała we Włosienicy w koncelebrze odprawili uroczystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny oraz w intencji OSP o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla wszystkich strażaków i ich rodzin, o bezpieczeństwo akcjach pożarowych. Ksiądz proboszcz w homilii omówił znaczenie opieki Św. Floriana i jego opieki dla strażaków. Jak również podkreślił jak wielkie ma znaczenie i opieka Matka Boża Królowa Polski szczególnie w dniu jej Święta.

 

Następnie od godz. 14.oo przy Estradzie obok Remizy OSP  Rozpoczęła się Impreza Patriotyczna. Gości mieszkańców przywitali organizatorzy w osobach Prezesa Stowarzyszenia Emerytów Pani Halina Stachura oraz Prezes OSP Pan Piotr Patrzyk. Na te Imprezę zagościli:

 

 • Piotr Polanek – Przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego
 • Halina Musiał – Zastępca Wójta GminyOświęcim
 • Bernardyna Bryzek – Przewodnicząca Rady Gminy Oświęcim
 • Agata Michalska –Dyrektor Centrum Usług Współnych Gminy Oświęcim
 • Jadwiga Szczerbowska – Dyrektor OKSiR
 • Anna Sporysz- Małopolskie Gminne Stowarzyszenie Sołtysów
 • Stanisław Brzeźniak – Małopolska Rada Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych
 • Ks. Rafał Jończy – Proboszcz parafii Św. Michała Archanioła we Włosienicy
 • Cecylia Stokłosa – Dyrektor Szkoły Podstawowej wraz z gronem pedagogicznym
 • Leokadia Kulka – Dyrektor Przedszkola Samorządowego we Włosienicy wraz z gronem nauczycielskim.
 • Prezesi wszystkich organizacji społecznych we Włosienicy

 

Rozpoczęła się parada Strażacka, przemarsz, meldunki odegranie hymnu narodowego oraz wciągnięcie flagi na maszt. Po czym Sołtys Władysław Zaliński wygłosił referat dotyczący Konstytucji 3 Maja i jej znaczenia dla historii Polski.  W wielkim skrócie można przedstawić znaczenie tego referatu: 

 

„Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych Ustaw w Polsce. Była ona drugą Konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. - spisaną ustawą tego typu. Konstytucja była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw. Odzyskanie niepodległości stało się dla rocznicy uchwalenia Konstytucji wydarzeniem szczególnej wagi – 29 kwietnia 1919 r. sejm uchwalił uznanie dnia 3 Maja za święto państwowe.”

 

 „Pojęcie miłości Ojczyzny często wypowiada się cierpieniem i ofiarą, znaczoną w naszej Ojczyźnie niezliczonymi pomnikami, płytami  pamiątkowymi, brzozowymi krzyżami, zapomnianymi mogiłami. Wyraża się ta miłość  nie tylko rozważaniem dziejów, ale gotowością na dziś, by nic z historii nie zostało umniejszone, zafałszowane, by godność człowieka mogła  się w pełni manifestować suwerennością serc i suwerennością Ojczyzny, jako szczególnej wspólnoty ludzkiego losu. Cierpienia i udręki, w imię miłości Ojczyzny, nie są przecież  obce naszemu pokoleniu.”

 

 

Następnie uczestnicy po uformowaniu szyku na czele ze strażakami udali się pod Obelisk „Orzeł Niepodległości” gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty dla uczczenia bohaterów. Po złożeniu kwiatów nastąpił ponowny powrót przed Estradę gdzie OSP przedstawiło paradę Strażacką. Wręczono zasłużonym strażakom awansy na wyższe stopnie służbowe.

 

 

Zabrali głos goście zaproszeni: Pan Piotr Polanek, oraz w imieniu wójta gminy Oświęcim Pani Halina Musiał, po czym nastąpiło wyprowadzenie pocztu sztandarowego OSP.


Na zakończenie części Patriotycznej Sołtys wraz z Prezesami Współorganizatorów Stowarzyszeniem Emerytów i OSP dziękując za aktywny udział uczestnikom „Imprezy Koncertu Patriotycznego” stwierdził: cytat „Dzisiejsza Impreza była nie tylko wspomnieniem wycinku historii, ale jest elementem przekazu dla młodego pokolenia jaka siła i potęga tkwi w jedności narodu i w tradycjach historycznych i przekazywaniu prawd historycznych.”

 

 

Nastąpiła część artystyczna Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Bratkowie” z sąsiednich Monowic przy wielkim aplauzie i wspólnym śpiewie.

 

 

Na zakończenie był katering ogólnie dostępny dla uczestników. Całość Imprezy prowadził dh. Grzegorz Stachura.

 

 

Tekst i zdjęcia : Stanisław Krzemień

 

 

GALERIA