Dożynki we Włosienicy

Jak co roku dopisali zarówno mieszkańcy jak i zaproszeni goście. 31 sierpnia po uroczystej mszy zebrali się na placu przy remizie, żeby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i poświętować na festynie.

Wśród uczestników Święta Plonów we Włosienicy byli m.in. wójt Mirosław Smolarek z żoną Beatą, radni i sołtysi z gminy Oświęcim, wicewojewoda Zbigniew Starzec, przewodniczący sejmiku małopolskiego Rafał Bochenek, jego zastępca Iwona Gibas, prezesi komercyjnych spółek, dyrektorki placówek oświatowych i przedstawiciele lokalnych organizacji.


Gospodarz tegorocznych Dożynek, sołtys Władysław Zaliński przyjął od miejscowej młodzieży chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów. Kolejne bochny trafiły w ręce gości, którzy następnie częstowali świeżymi wypiekami wszystkich zgromadzonych. Program artystyczny wypełniły taneczne i wokalne występy. "Włosianeczki" przypomniały ludowe pieśni a ich młodsze koleżanki i koledzy tematem przyśpiewek uczynili bieżące sprawy i wydarzenia.


Organizowane z rozmachem Święto Plonów wymaga nie tylko wsparcia Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, ale przede wszystkim współpracy licznych we Włosienicy organizacji. Są to: Uniwersytet Każdego Wieku, Stowarzyszenie Emerytów "Wspólnota Razem", Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna i Ludowy Klub Sportowy "Sygnał".

GALERIA