Budowa chodnika wzdłuż ulicy Suskiego we Włosienicy

Inwestycja przewiduje budowę chodnika na ulicy Suskiego od ul. 1 maja do skrzyżowania z ul. Dębową, za kwotę prawie 535 tys. zł.

 

Inwestycja jest współfinansowana przez Gminę Oświęcim, a realizowana przez Starostwo Powiatowe. W dniu 22.07.2019 r. odbyło się oficjalne przekazanie placu budowy, w którym uczestniczyli m.in: Wójt Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek, Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela, Członek Zarządu Powiatu Oświęcimskiego Jerzy Mieszczak, Radny Gminy Oświęcim Stanisław Dziedzic oraz Sołtys Włosienicy, Radny Rady Powiatu Oświęcimskiego Władysław Zaliński. 

 

Zadanie obejmuje budowę chodnika i sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni (poszerzenie) i zjazdów, zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej, wykonanie oznakowania drogowego. Wykonawca ma na realizację przedsięwzięcia 120 dni.

 

Nadzór nad budową pełni Biuro Inżynierskie MK Spółka Jawna M. Krawczyk, K. Strzeżyk z siedzibą w Oświęcimiu.

 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „PROTE” Michał Kowalski z siedzibą w Spytkowicach.

 

 

 

 

GALERIA