Dożynki we Włosienicy

Uroczystość zgromadziła nie tylko mieszkańców, ale też samorządowców i polityków, którzy regularnie goszczą w tym sołectwie. Występy dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych zespołów zostały poprzedzone przemówieniami i odczytaniem okolicznościowych listów.

Obchody rozpoczęła msza dziękczynna celebrowana przez księdza proboszcza Jana Dewerę. Uczestników Dożynek podążających w korowodzie z kościoła do centrum wsi przywitała pomysłowa i dowcipna scenografia przed remizą. Ceremonia na placu dożynkowym rozpoczęła się od odśpiewania "Roty". Mieszkańców i gości powitał sołtys Władysław Zaliński.


Wójt Albert Bartosz na wstępie swojego przemówienia złożył podziękowania:
– Dziękuję za chleb, za ciężką pracę, za umiłowanie ziemi i patriotyzm, za szacunek do tradycji, polską gościnność i kulturę. Dożynki to również czas refleksji nad tym, jak ważne jest wspólne działanie – dodał Albert Bartosz – aby było z czego upiec dożynkowy chleb i móc go sprawiedliwie podzielić. Dla mnie to poczucie wspólnoty jest istotą samorządu lokalnego.


Senator Andrzej Pająk złożył rolnikom wyrazy szacunku, uznania i podziękowania. Zwrócił też uwagę, że dożynkowe zwyczaje i obrzędy kształtują nie tylko lokalną kulturę, ale również narodową tożsamość. Iwona Gibas odczytała list od wicepremier Beaty Szydło, a Urszula Dąbrowska od posła Zbigniewa Biernata.


Starosta Zbigniew Starzec zauważył, że w dzisiejszych czasach słowa "żywią i bronią" są świadectwem chlubnej historii i podkreślił wyjątkowy charakter obchodów Święta Plonów we Włosienicy. Sołtys Stawów Monowskich Arkadiusz Kuwik podziękował za zaproszenie i owocną współpracę obydwu wiosek.


Tradycyjna pieśń "Plon niesiemy, plon" w wykonaniu Zespołu "Włosianeczki" poprzedziła przekazanie dożynkowych darów. Renata i Sławomir Kubulusowie pełniący rolę Gospodarzy uroczystości przyjęli wieniec i chleb z rąk młodych mieszkańców Włosienicy. Symboliczne bochny upieczone z tegorocznego ziarna odebrali też wójt Albert Bartosz i starosta Zbigniew Starzec.


Na program artystyczny złożyły się przyśpiewki miejscowych gospodyń oraz taneczne występy młodzieży i dzieci. Uczniowie zaprezentowali krakowiaka a przedszkolacy klasycznego poloneza i tańce współczesne. Po tych pokazach podest na placu dożynkowym stał się parkietem, na którym do późnej nocy trwała zabawa taneczna.

 

Organizatorami Dożynek obchodzonych we Włosienicy 25 sierpnia byli sołtys i Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Emerytów i Rencistów, Uniwersytet Każdego Wieku, Ochotnicza Straż Pożarna, Kółko Rolnicze, LKS "Sygnał" oraz dzieci i młodzież pod opieką nauczycielek miejscowego przedszkola i szkoły.

 

GALERIA