Uroczystość patriotyczna we Włosienicy

Każde narodowe święto ma w tym roku szczególny wymiar z uwagi na 100-lecie niepodległości Polski. Wyjątkową oprawę miała rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja obchodzona we Włosienicy pod patronatem starosty Powiatu Oświęcimskiego i wójta Gminy Oświęcim. Członkowie OSP i ich bliscy świętowali także przypadający 4 maja Dzień Strażaka.

Prócz druhów z OSP Włosienica stawili się także strażacy z Dworów Drugich, Poręby Wielkiej i Stawów Monowskich. Akademię rozpoczął uroczysty apel. Biało-czerwona flaga została podniesiona na maszt przy dźwiękach "Mazurka Dąbrowskiego", w asyście pocztów sztandarowych straży pożarnych oraz instytucji i organizacji działających w gminie. Uczestników ceremonii przywitał sołtys Władysław Zaliński. Przywołał także najważniejsze historyczne wydarzenia budujące polską tożsamość i państwowość.


Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony Paweł Janus. Trzy członkinie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ze Stawów Monowskich otrzymały Brązowe Odznaki MDP, natomiast liczni druhowie z Włosienicy i Stawów Monowskich odebrali odznaki "Za wysługę lat".


Wójt Albert Bartosz podkreślił, jakie znaczenie mają narodowe rocznice dla teraźniejszości:
– Dzisiaj możemy być dumni z osiągnięć Polski. Nasza gospodarka radzi sobie coraz lepiej. Doganiamy najbardziej rozwinięte kraje na całym świecie. To efekt naszej codziennej pracy, która dzisiaj jest współczesnym patriotyzmem. Obecnie ważne jest też to, abyśmy w imię dużych i małych ojczyzn nauczyli się ze sobą jak najlepiej współpracować, a zapomnieli o prywacie i własnych interesach.
Swoje wystąpienie wójt Gminy Oświęcim zakończył podziękowaniem dla strażaków za ich ofiarną służbę i gotowość niesienia pomocy zawsze, gdy jest zagrożone czyjeś życie, zdrowie lub mienie.


Senator Andrzej Pająk przypomniał liczne, mniej akcentowane rocznice – osiemnastowiecznych konfederacji i niepodległościowych zrywów pod zaborami. Izabela Miłkowska, przedstawicielka wicepremier Beaty Szydło, odczytała jej list do uczestników uroczystości. Z kolei starosta Zbigniew Starzec – przesłanie pani premier do członków OSP świętujących we Włosienicy.


Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Arkadiusz Kuwik przekazał życzenia i pozdrowienia od prezesa Oddziału Powiatowego Jerzego Obstarczyka i szefa oddziału gminnego w niemieckim Osloss, w którym delegacja gminy Oświęcim gościła na przełomie kwietnia i maja. Natomiast prezes miejscowej straży Tomasz Kożuch zacytował listy, które wystosowali do zgromadzonych poseł Zbigniew Biernat i komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Piotr Filipek.


Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na wyczekiwany przez publiczność pogram artystyczny przygotowany przez dzieci, jak i dorosłych mieszkańców działających w lokalnych organizacjach. Plenerowa estrada przy włosienickiej remizie stała się sceną, na której przedszkolacy odtańczyli z werwą krakowiaka, a szkolna młodzież zaprezentowała się w nieśpiesznym i dostojnym polonezie. Uczniowie przedstawili też mini-spektakl o potrzebie celebrowania narodowych świąt przeplatany pieśniami "Witaj majowa jutrzenko", "Jak długo w sercach naszych" i "Płynie Wisła, płynie". Dopełnieniem ich występu był taniec z flagami i alegoryczny balet z Polską i zaborcami w rolach głównych.


Recytatorzy z miejscowego Koła Emerytów i Rencistów przedstawili patriotyczne wiersze. Natomiast aktorzy z Uniwersytetu Każdego Wieku wystawili sztukę, której tematem było spotkanie współczesnych Polaków i ich przodków; spotkanie będące zarazem pouczającą wędrówką przez historię. Zwieńczeniem odświętnego programu były występy "Włosianeczek" pod kierownictwem Michała Buska oraz zespołu "Bratkowie" z Monowic.


W czasie trwania uroczystości mieszkańcy ochoczo korzystali z patriotycznej foto-budki, robiąc sobie pamiątkowe zdjęcia z przygotowanymi specjalnie na tę okazję akcesoriami i ozdobami.


W obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja uczestniczyli również radni Gminy Oświęcim z przewodniczącym Piotrem Śreniawskim na czele, sołtysi z prezesem Gminnego Koła Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Anną Sporysz, proboszcz włosienickiej parafii ksiądz Jan Dewera oraz dyrektorzy i pracownicy jednostek gminnych oraz placówek oświatowych.


Sołtys Włosienicy Władysław Zaliński szczególne podziękowania kieruje do Ryszarda Ryszki z Uniwersytetu Każdego Wieku, który zadbał o godną i rzetelną oprawę dźwiękową uroczystości.

GALERIA