"Przedszkolak Przyjacielem Zielonej Planety"

Dzieci z ośmiu przedszkoli współzawodniczyły w Gminnym Konkursie Ekologicznym "Przedszkolak Przyjacielem Zielonej Planety" zorganizowanym przez Przedszkole Samorządowe we Włosienicy. Udowodniły, że wiedzą, jak ważne jest naturalne środowisko i jak o nie dbać.

Do Konkursu stanęły reprezentacje wszystkich przedszkoli z gminy Oświęcim, czyli z Zaborza, Grojca, Włosienicy, Brzezinki, Poręby Wielkiej, Babic, Harmęż i Rajska. Zadania wymagały znajomości zasad selekcji śmieci, dotyczyły też największych zagrożeń dla czystego powietrza. Przedszkolacy musieli też wykazać się zdolnościami plastycznymi i własnoręcznie wykonać kolorowe drzewko. Również jurorzy mieli okazję przekonać się własnoręcznie jakie to trudne wyzwanie...


"Przedszkolak Przyjacielem Zielonej Planety" 24 kwietnia w Domu Strażaka we Włosienicy był już jedenastą edycją tej imprezy. Honorowy patronat sprawuje nad nią wójt Gminy Oświęcim.


Konkurs popularyzuje świadomość ekologiczną, rozwija zainteresowania przyrodnicze dzieci oraz kształtuje ich proekologiczne postawy. Wójt Albert Bartosz i dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Halina Musiał wszystkim uczestnikom wręczyli dyplomy i nagrody. Ufundowali je: wójt Gminy Oświęcim, Nadleśnictwo Andrychów, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Eko-Kombid, Sklep Spożywczo-Przemysłowy we Włosienicy, firma Oponex i Księgarnia "Menuet" w Oświęcimiu.

GALERIA