Przebudowa Rzecznej we Włosienicy

Trwa przebudowa ulicy Rzecznej we Włosienicy. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą realizacja tej inwestycji zakończy się do 18 maja i będzie kosztować prawie 190 tys. zł.

Na odcinku od ulicy Strażaków w kierunku kościoła na wzmocnionej podbudowie powstanie nowej nawierzchni jezdni. Wyremontowane zostaną zjazdy na posesje. Poprawione będzie również odwodnienie drogi.


Inwestycja jest częściowo finansowana z Funduszu Sołeckiego. W zeszłym roku mieszkańcy przeznaczyli 20 tys. zł na dokumentację, a w bieżącym tyle samo na roboty drogowe. Jeszcze w 2016 roku przebudowana została biegnąca równolegle ulica Bernasia. Dzięki temu dojazd do kościoła odbywa się bez przeszkód.


Pod koniec kwietnia postęp prac sprawdzali i oceniali wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz i kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy Piotr Kraj.

GALERIA