Orszak Trzech Króli

Ulicami Włosienicy 6 stycznia przeszedł Orszak Trzech Króli. Parafia Św. Michała Archanioła już trzeci rok z rzędu uroczyście świętowała Objawienie Pańskie. Gwiazda przywiodła Kacpra z Monowic, Melchiora z Włosienicy i Baltazara władającego Dworami Drugimi i Stawami Monowskimi na plac przy Remizie OSP.

Stanęła na nim szopka, w której włosieniczanie przedstawili Świętą Rodzinę, pastuszków, a także reprezentantów wszystkich stanów i organizacji działających w sołectwie. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie szopki podziękował sołtys Władysław Zaliński. Praca mieszkańców została nagrodzona wygraną w bożonarodzeniowym Konkursie na Najpiękniejszą Dekorację. Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz ogłosił też, że drugie miejsce zajęły Stawy Monowskie i przypomniał znaczenie symboliki święta Trzech Króli.


Kolędowanie zaintonował Chór Męski pod kierunkiem Edwarda Baścika, w którym znaleźli się również sołtys Dworów Drugich Stanisław Nowotarski i sołtys Stawów Monowskich Arkadiusz Kuwik. Ksiądz proboszcz Jan Dewera podkreślił szczególną więź łączącą w tym dniu Włosienicę z Ziemią Świętą i poprosił o sformowanie Orszaku, który następnie pomaszerował w kierunku kościoła.


Uczestnicy nabożeństwa, wśród nich kilkanaście grup modlitewnych, połamali się opłatkiem i złożyli wzajemne życzenia. Koncert kolęd rozpoczął występ wiolonczelistki, uczennicy Szkoły Muzycznej Moniki Stachury. Zaprezentowały się też zespoły śpiewacze "Włosianeczki", „Dworzanki” (działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Dworach Drugich) i „Bratkowie” z Monowic. Wspólne kolędowanie zgromadziło całe rodziny – dzieci, młodzież i dorosłych, mieszkańców nie tylko włosienickiej parafii.


Podczas Orszaku kwestowano w ramach ogólnokrajowej zbiórki „Mędrcy dla Wschodu” na rzecz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Pawła z Tarsu w Warszawie. W tej szkole uczą się młodzi Polacy z Białorusi i Ukrainy. Potrzebują podręczników i innych pomocy do nauki języka polskiego.


Tegoroczna uroczystość we Włosienicy, której mottem były słowa "Bóg jest dla wszystkich", była jedną z 644 zarejestrowanych w Fundacji "Orszak Trzech Króli". Zapewniła ona wsparcie organizacyjne, a także śpiewniki i korony dla wszystkich uczestników. Nad całością obchodów we Włosienicy czuwał ks. proboszcz Jan Dewera, natomiast koordynacją działań z Fundacją "Orszak Trzech Króli" zajmował się Stanisław Krzemień.


Stanisław Krzemień, Lech Chodacki

GALERIA