Plonowa we Włosienicy łatwiejsza do pokonania

Ulica Plonowa we Włosienicy zyskała nową, utwardzoną nawierzchnię. Droga prowadzi do pól i jednego domostwa – znacznie oddalonego od reszty miejscowości. Latami zdeterminowany właściciel poprawiał drogę we własnym zakresie, żeby ułatwić sobie dojazd do domu. W tym roku Urząd Gminy wygospodarował z własnych zasobów środki na utwardzenie drogi oraz wywalczył dotację ze środków województwa małopolskiego przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do pól. Odbiór techniczny inwestycji podpisano 22.08.2017 r. Całość kosztowała 21 648 zł.

Sołtys Włosienicy Władysław Zaliński podkreślił, że trudno było pozyskać zewnętrzną pomoc na ten cel, ze względu na to, że droga położona jest pomiędzy polami i nie prowadzi do większego osiedla.

 

– Jesteśmy zadowoleni, że gmina wykroiła dla nas środki na wkład własny, który pozwolił wnioskować o kolejne dotacje z województwa małopolskiego. To, że droga jest polna, nie znaczy, że ma pozostawać nieprzejezdna.

 

Odbierający inwestycję wójt Albert Bartosz zaznaczył, że to nie koniec inwestycji w takich trudnych rejonach.

 

 – Urząd Gminy i ja zawsze będziemy się starać wysupłać pieniądze nawet na ostatnie 50 metrów asfaltu, choćby na końcu stał jeden mały domek. Jeśli tylko budżet pozwoli, zadbamy o najdalszy zakątek naszej gminy.

 

 

GALERIA